Ecole de Katori Shinto Ryu (kenjutsu, bojutsu, naginata-jutsu, iaido)
et de Kobudo d'Okinawa (bo, sai, tonfa, kama).


Du 18 au 22 juillet 2018
Stage Internationnal de Katori Shinto Ryu
dirigé par
Sugino Senseď

Renseignements: info@shishinkan.be Affiche (FB Event)